Damarks Unge Katolikker

Om DUK

Danmarks Unge Katolikker (DUK) udgør den officielle børne- og ungdomsorganisation for Bispedømmet København inden for den katolske kirke. Dette indebærer, at DUK fungerer som en landsdækkende organisation i Danmark med lokale afdelinger spredt over hele landet og med aktiviteter, der finder sted både lokalt ved kirkerne og på landsplan. Dette er blandt KUK Aarhus. DUK blev etableret i 1948 med det overordnede formål at forene unge mennesker i aktiviteter inden for deres respektive sogne såvel som på tværs af disse.

Formål

Det er DUKs formål aktivt at formidle Det glade Budskab på en sådan måde, at børnene og de unge gennem mødet med Den katolske kirke i et levende og inspirerende fællesskab:

  • Støttes på deres vej til en personlig og levende tro.
  • Ud fra troen motiveres til personlig stillingtagen og næstekærlighed.
  • Føler sig som en del af det kirkelige fællesskab.
  • Engagerer sig levende og ansvarsfuldt i de troendes fællesskab og det omgivende samfund.

Sociale Medier

Scroll to Top