Bestyrelsen

KUK Århus hører ind under Århus Lokalforenings bestyrelse.
Bestyrelsen tager generelle beslutning om arrangementer, planlægning og brug af lokalforenignens midler.

Bestyrelsen består af en Formand, en kasser og så nogle medlemmer, der alle har stemmeret.

Denne bestyrelse blev valgt ind til generalforsamlingen den

Bestyrelsesmedlemmerne:

Tri Nguyen

Lukas B. Nordentoft

Betina Bølling

Thorbjørn Hinge

Simon B. Nordentoft

Ida Fyrst Kristensen

Noah Nguyen