Bestyrelsen

KUK Århus hører ind under Århus Lokalforenings bestyrelse.
Bestyrelsen tager generelle beslutning om arrangementer, planlægning og brug af lokalforenignens midler.

Bestyrelsen består af en Formand, en kasser og menige medlemmer, der alle har stemmeret. Derudover er der også suppleanter, som kan overtage et medlems stemmeret, i tilfælde af at et medlem ikke kan dukke op til et møde.

Alle bestyrelsens møder er offentilige, og alle er meget velkomne. I kalenderen kan du se hvornår bestyrelsens møder er.

Denne bestyrelse blev valgt ind til generalforsamlingen den 31. August 2018.

Bestyrelsen:

Medlemmer:

  • Tri Nguyen
  • Lukas B. Nordentoft
  • Betina Bølling
  • Thorbjørn Hinge
  • Steffen Nguyen

Suppleanter:

  • Simon B. Nordentoft
  • Christian Hansen