Bestyrelsen

KUK Århus hører ind under Århus Lokalforenings bestyrelse.
Bestyrelsen tager generelle beslutning om arrangementer, planlægning og brug af lokalforenignens midler.

Bestyrelsen består af en Formand, en kasser og menige medlemmer, der alle har stemmeret. Derudover er der også suppleanter, som kan overtage et medlems stemmeret, i tilfælde af at et medlem ikke kan dukke op til et møde.

Alle bestyrelsens møder er offentilige, og alle er meget velkomne. I kalenderen kan du se hvornår bestyrelsens møder er.

Bestyrelsen valgt på generalforsamling den 27. februar 2022:

Medlemmer:

  • Tri Nguyen (Formand)
  • Nikolaj Kracht (Næstformand)
  • Lukas B. Nordentoft
  • Ida Fyrst Kristensen
  • Martin Lu
  • Amanda Vinther
  • Zelda Rasamanickan
  • Linh Nguyen
  • Noah Johannesen
  • Anthony Sangano